فیلم، DVD کلاسیک

فروش فیلم

برای سفارش فیلم با شماره تماس ۰۹۱۹۱۶۹۵۳۸۰ تماس بگیرد.لیست فیلمهای زیر لیست تمامی فیلمها نمی باشد وفقط جزعی از آن است
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط حسن  | 

بوگارت

همفری بوگارت / HamphryBogart.

1شاهین مالت همفری بوگارت/امریکا / 1931 دوبله

2. فرشتگان کثیف چهره همفری بوگارت/ امریکا /1938 دوبله

 3. پیروزی تاریک همفری بوگارت/ امریکا /1939 زیرنویس فارسی

4. سال های بی قانون دهه 20 همفری بوگارت/ امریکا /1939 زیر نویس فارسی

5. کازابلانکا همفری بوگارت/ امریکا / 1939 زیر نویس فارسی

6. سراسر شب همفری بوگارت/ امریکا/1942 دوبله

 7. صحرا همفری بوگارت/ انگلستان/1943 زیرنویس فارسی

 8. خواب بزرگ همفری بوگارت/ امریکا/1946 زیرنویس فارسی

9. تسویه حساب مرگبار همفری بوگارت/ امریکا/1947 زیرنویس فارسی

 10. کی لارگو همفری بوگارت/ امریکا/1948 زیر نویس فارسی

11. در مکانی تنها همفری بوگارت/امریکا/1950 زیرنویس فارسی

 12. ملکه افریقا همفری بوگارت/ انگلستان /1951 زیرنویس فارسی

 13. گنجهای سیرامادری همفری بوگارت /امریکا

 14. کنتس پابرهنه همفری بوگارت/ امریکا/1954 دوبله

 15. سابرینا همفری بوگارت /امریکا/1954 دوبله

16. شورش در دریا همفری بوگارت/ امریکا/1954 دوبله

 17. ساعات ناامیدی همفری بوگارت/ امریکا/1955 دوبله

 18. HighSIERRA همفری بوگارت /امریکا زیرنویس فارسی

 19. همه سقوط می کنند همفری بوگارت/ امریکا/1965 زیرنویس فارسی (آخرین فیلم بوگارت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط حسن  | 

همفری بوگارت / HamphryBogart.

1شاهین مالت همفری بوگارت/امریکا / 1931 دوبله

2. فرشتگان کثیف چهره همفری بوگارت/ امریکا /1938 دوبله

 3. پیروزی تاریک همفری بوگارت/ امریکا /1939 زیرنویس فارسی

4. سال های بی قانون دهه 20 همفری بوگارت/ امریکا /1939 زیر نویس فارسی

5. کازابلانکا همفری بوگارت/ امریکا / 1939 زیر نویس فارسی

6. سراسر شب همفری بوگارت/ امریکا/1942 دوبله

 7. صحرا همفری بوگارت/ انگلستان/1943 زیرنویس فارسی

 8. خواب بزرگ همفری بوگارت/ امریکا/1946 زیرنویس فارسی

9. تسویه حساب مرگبار همفری بوگارت/ امریکا/1947 زیرنویس فارسی

 10. کی لارگو همفری بوگارت/ امریکا/1948 زیر نویس فارسی

11. در مکانی تنها همفری بوگارت/امریکا/1950 زیرنویس فارسی

 12. ملکه افریقا همفری بوگارت/ انگلستان /1951 زیرنویس فارسی

 13. گنجهای سیرامادری همفری بوگارت /امریکا

 14. کنتس پابرهنه همفری بوگارت/ امریکا/1954 دوبله

 15. سابرینا همفری بوگارت /امریکا/1954 دوبله

16. شورش در دریا همفری بوگارت/ امریکا/1954 دوبله

 17. ساعات ناامیدی همفری بوگارت/ امریکا/1955 دوبله

 18. HighSIERRA همفری بوگارت /امریکا زیرنویس فارسی

 19. همه سقوط می کنند همفری بوگارت/ امریکا/1965 زیرنویس فارسی (آخرین فیلم بوگارت)

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط حسن  | 

آلفردهیچکاک

1-پرندگان              آلفردهیچکاک                   1963           دوبله   

2-سرگیجه             آلفردهیچکاک                   1958           دوبله

3-وحشت صحنه     آلفردهیچکاک                   1950           زیرنویس

4-مردی که زیادمیدانست                              1956         برنده اسکار

5-اعتراف به گناه    آلفردهیچکاک                   1953            دوبله

6-پله پنجم            آلفردهیچکاک                   1954

7-دردسرباهری     آلفردهیچکاک                   1955           زیرنویس

8-بدنام              آلفردهیچکاک                    نامزداسکار     دوبله

9-خانم ناپدیدمشود       هیچکاک                    1938         زیرنویس

10-سوءظن        آلفردهیچکاک                    برنده اسکار     دوبله

11-سایه شک      آلفردهیچکاک                    نامزداسکار    زیرنویس

12-طلسم شده      آلفردهیچکاک                    برنده اسکار    دوبله

13-شمارده 17    آلفردهیچکاک                    1932          زیرنویس

14-آقاوخانم اسمیت     هیچکاک                                     زیرنویس

15-شمال ازشمال غربی                            1956          زیرنویس

16-میکده جاماییکا   آلفردهیچکاک                1939            اصلی

17-قتل              آلفردهیچکاک                  1930          زیرنویس

18-پرده پاره       آلفردهیچکاک                   1966           دوبله

19-بیگانگان درترن     هیچکاک                                     دوبله

20-ربکا            آلفردهیچکاک                                     دوبله

21-cath thief   آلفردهیچکاک                                    زیرنویس

22-richand      آلفردهیچکاک                                    زیرنویس

23-مردعوضی    آلفردهیچکاک                                      دوبله

آن باکستر / anne baxte

1-    خانواده اشرافی امبرسون       آن باکستر      1942         زیرنویس فارسی

2-    یلو اسکای / آسمان زرد        آن باکستر       1948        زیر نویس فارسی

3-    همه چیز درباره ایو             آن باکستر      1950            زیر نویس فارسی 

4-    اعتراف می کنم                  آن باکستر      1953               دوبله

5-    ده فرمان                          آن باکستر      1955            دوبله 2DVD     

6-    سیمارون                         آن باکستر      1961            زیرنویس فارسی

7-    عبور از سمت وحشی          آن باکستر      1961           زیر نویس فارسی

 

  مورین اوهارو/ moreen ohara

1-    مهمانخانه جاما ئیکا            مورین اوهارا         1938             اصلی

2-    چقدر دره من سرسبز است    مورین اوهارا       1940              دوبله

3-    قوی سیاه                        مورین اوهارا          1941               اصلی

4-    ریوگرانده                       مورین اوهارا             1949                  اصلی

5-    مردآرام                         مورین اوهارا              1951                دوبله

6-    مک لین تاک                   مورین اوهارا       1962                    دوبله

 

  برادران مارکس / barother s marx

 

1-     به غرب برو             مارکس             1925            زیر نویس فارسی

2-     سوپ اردک              مارکس             1932            زیر نویس فارسی

3-     شبی در اپرا              مارکس             1935            دوبله

4-     در سیرک                مارکس              1939           زیرنویس فارسی

5-     به سوی غرب            مارکس            1940            زیرنویس فارسی

6-     شبی در کازابلانکا      مارکس              1941          دوبله   

7-     شادی عشق              مارکس              1950          زیرنویس فارسی

8-     میمون بازی             مارکس              1931              زیرنویس فارسی

9-     فروشگاه بزرگ         مارکس              1941              زیرنویس فارسی

10-           سرویس اتاق        مارکس              1938           زیرنویس فارسی  

11-           پوچ                   مارکس               1932           زیرنویس فارسی  

    

مرلین مونرو/ mollyn Monroe

1-    جنگل آسفالت                                    مرلین مونرو    1949         دوبله

2-     همه چیز درباره ایو                               مرلین مونرو    1949    زیر نویس فارسی

3-    نیاگارا                                               مرلین مونرو    1951         دوبله

4-    چگون می توان با یک میلیونر ازدواج کرد    مرلین مونرو     1952     زیرنویس  فارسی

5-    آقایان موطلایی ها را ترجیح می دهند           مرلین مونرو    1952     زیرنویس فارسی

6-    آنها بازی با نمایش را دوست دارند                 مرلین مونرو    1953     زیرنویس فارسی

7-    رودخانه بدون بازگشت                                مرلین مونرو    1952        دوبله

8-    خارش هفت ساله                                   مرلین مونرو    1954         دوبله

9-    ایستگاه اتوبوس                                     مرلین مونرو   1956     زیرنویس فارسی

10- پرنسس و دختر نمایش                             مرلین مونرو   1957     زیرنویس فارسی

11 – بعی ها داغشو دوست دارند                    مرلین مونرو   1957         دوبله

12 – آشیانه عشق                                        مرلین مونرو    1950      زیرنویس فارسی

-         میمون بازی                                          مرلین مونرو   1958      زیرنویس فارسی   

 

    چارلی چاپلین/Charlie chaplin

 

1-عشق پنچرشده تیلی            چارلی چاپلین                      1914        صامت

2-یک زن-بانک                 چارلی چاپلین                       1915        صامت

3-immingirang-sea         چارلی چاپلین                      1915        صامت

4-turer-adogslife           چارلی چاپلین                       1916        صامت

5-پسربچه                        چارلی چاپلین                      1921         صامت

6-زن پاریسی                   چارلی چاپلین                       1923        صامت

7-جویندگان طلا                چارلی چاپلین                      1925         صامت

8-سیرک                        چارلی چاپلین                      1928         صامت

9-روشنایی شهر                چارلی چاپلین                     1931         صامت

10-عصرجدید                  چارلی چاپلین                     1931         صامت

11-دیکتاتوربزرگک           چارلی چاپلین                     1940        زیرنویس

12-موسیووردو                چارلی چاپلین                      1947          دوبله

13-لایم لایت                   چارلی چاپلین                      1952      زیرنویس

14-سلطان در نیویورک       چارلی چاپلین                     1957      زیرنویس

15-فیلم کوتاه                   چارلی چاپلین                                   5  DVD 

16-چاپلین                        بیوگرافی                                      زیرنویس

17-چاپلین                                                           1992        دوبله

 

                 جری لوئیس/jerry lewis

1-قهرمان قلابی           جری لوئیس                   1952            دوبله

2-بزن بریم هالیوود      جری لوئیس                   1954            دوبله

3-شرکا/قهرمان           جری لوئیس                  1956             دوبله

4-بشقاب پرنده            جری لودیس                  1959             دوبله

5-سیندرفیلا               جری لوئیس                  1960             دوبله

6-خونه شاگرد            جری لوئیس                 1961             دوبله

7-نابغه                    جری لوئیس                  1962             دوبله

8-پتسی                    جری لوئیس                  1963             دوبله

9-ناظم بی نظم           جری لوئیس                  1964             دوبله

10-جواهرات فامیلی    جری لوئیس                  1964              دوبله

11-سه نفرروی نیمکت        لوئیس                  1965             دوبله

12-بوئینگ بوئینگ     جری لوئیس                  1965             دوبله

13-دهان گشاد            جری لوئیس                 1967             دوبله

14-آشپزهنگ             جری لوئیس                 1968            دوبله

15-the box            جری لوئیس                  1969            زیرنویس

16-the stooge       جری لوئیس                                     زیرنویس

17-I,II                  جری لوئیس- دین مارتین                 D1

18-III,IV               جری لوئیس-دین مارتین                  D2

19-V,VI               جری لوئیس-دین مارتین                  D3

20-VII                 جری لوئیس-دین مارتین                  D4

21-VIII                جری لوئیس-دین مارتین                  D5

 

       الیزابت تایلور/Elizabet taylor           

1-باترفیلد 8         الیزابت تایلور                 زیرنویس فارسی

2-ایوانهو             الیزابت تایلور                      دوبله

3-مکانی در آفتاب   الیزابت تایلور                 زیرنویس فارسی       DVD 2

4-زن های کوچک  الیزابت تایلور                 زیرنویس فارسی

5-ولوت درمسابقه   الیزابت تایلور                زیرنویس فارسی

6-انعکاس درچشم   الیزابت تایلور               زیرنویس فارسی          DVD 2

7-مراسم مخفی      الیزابت تایلور                زیرنویس فارسی

8-رام کردن زن سرکش                                   دوبله

9-چه کسی ازویرجینییا ولف میترسد                    دوبله

10-اشخاص سرشناس                             زیرنویس فارسی

11-کلوپاترا       الیزابت تایلور                         اصلی

12-گربه ای روی شیروانی داغ                         دوبله

13-ناگهان تابستان                                 زیرنویس فارسی

14-XY AND ZEE                                زیرنویس فارسی

15-غول         الیزابت تایلور                        دوبله

16-حمله فیلها   الیزابت تایلور                        دوبله

17هم اسمیت رها شده                                 دوبله

18-پرنده آبی    الیزابت تایلور                       دوبله

 

10    فیلم برگزیده تاریخ سینما

نشریه سینمایی (سایت اندساوند)ازسال 1972هرده سال یکباراقدام به نظرخواهی ازمنتقدان وکارگردانان برای تعیین ده فیلم برترتاریخ سینما کرده است.فیلمهای یادشده دراین لیست ده                                     

فیلم برتر تاریخ سینمابراساس آراء منتقدان تا سال 1992می باشد که به سبب برابری آراء

دوفیلم سوم-سه فیلم هفتم ودوفیلم هم مقام دهم راکسب کرده است.

1-1 همشهری کین          اورسن ولز                 1941          دوبله

2-2 قاعده بازی            ژان رنوار                   1939        زیرنویس فارسی

3-3 هفت سامورایی       اکیروکروساوا               1954         دوبله

4-3آوازدرباران           استنلی دانن                   1952       زیرنویس فارسی

5-5  1  8                 فدریکوفلینی                   1963       زیرنویس فارسی

6-6 رزمنا و پوتمکین    سرگئی میخائیلوویچ          1925

7-7 ماجرا                میکل آنجلوآنتونیونی          1960

8-7 خانواده آشرافی آمبرسون   اورسن ولز            1942      زیرنویس فارسی

9-7سرگیجه               آلفردهیچکاک                  1958         دوبله

10-10 جویندگان         جان فورد                      1956

11-10 ژنرال            باسترکیتون                     1927         صامت

 

جان وین/john wayne

 

1-شمال آلاسکا                جان وین                 دوبله

2-مارشال                     جان وین                  دوبله

3-فاتح                         جان وین                  دوبله

4-ریویراوو                   جان وین                 دوبله

5-پسران کتی آلدر          جان وین                  دوبله

6-گاوچرانها                جان وین                   دوبله

7-جویندگان                 جان وین                  دوبله

8-دزدان قطار              جان وین                  دوبله

9-مردآرام                  جان وین                  دوبله

10-هاتاری                 جان وین                 دوبله

11-الدرادو                 جان وین                دوبله

12-سه پدرخوانده         جان وین                 دوبله

13-شرم                   جان وین                  دوبله

14-برانیگان              جان وین                 دوبله

15-چطورغرب پیروز شد                         دوبله

16-دلیجان                جان وین                  دوبله

17ریوگرانده              جان وین                دوبله

18-le gend of the lost                     زیرنویس فارسی

19-دلیجان آتش          جان وین                 دوبله

 

10   فیلم  برتر تاریخی

 

1-بن هور                   چارلتون هستون                   1959                 دوبله

2-ده فرمان                  چارلتون هستون                   1956                دوبله

3-اسپارتاکوس              کرک داگلاس                      1960                دوبله

4-السید                      چارلتون هستون                   1961                دوبله

5-سامسون ودلیله          ویکتورماتیور                      1949                دوبله

6-ژولیوس سزار           مارلن براندو                                              دوبله

7-سلیمان و صبا           یول برینر                          1959                دوبله

8-خرقه                     ریچاردبرتون                      1953                دوبله

9-باراباس                 آنتونی کوئین                        1962               دوبله

10-خارطوم               چارلتون هستون                   1966               دوبله

 

رابرت دنیرو/Robert deniro

1-پائین شهر           رابرت دنیرو                1971        زیرنویس فارسی

2-پدرخوانده (2)      رابرت دنیرو                1973              دوبله

3-راننده تاکسی        رابرت دنیرو                1974             دوبله

4-نیویورک نیویورک                                1976         زیرنویس فارسی

5-شکارچی گوزن     رابرت دنیرو                1978             دوبله

6-تسویه حساب        رابرت دنیرو                                 زیرنویس فارسی

7-گاو خشمگین        رابرت دنیرو                1981               دوبله

8-سلطان کمدی        رابرت دنیرو                1982         زیرنویس فارسی

9-فرارنیمه شب       رابرت دنیرو                1988           زیرنویس فارسی

10-قلب فرشته        رابرت دنیرو                1986         زیرنویس فارسی

11-زندگی این پسرها                               1992         زیرنویس فارسی

12-کازینو            رابرت دنیرو                1994           زیرنویس فارسی

13جکی بروان      رابرت دنیرو                1996            زیرنویس فارسی

14رونین             رابرت دنیرو                1998                دوبله

15-شوء تایم         رابرت دنیرو                2002             زیرنویس فارسی

16-چوپان خب      رابرت دنیرو                2003             زیرنویس فارسی

 

 پیترسلرز/peter sellers

1-هرگزکوتاه نیا            پیترسلرز          1959             دوبله

2-زن میلیونر               پیترسلرز           1959             دوبله

3-دکتراسترانجلاو          پیترسلرز           1962             دوبله

4-پلنگ صورتی           پیترسلرز          1962              دوبله

5-گلولهای درتاریکی     پیترسلرز           1963             دوبله

6-تازه چه خبر            پیترسلرز           1964             دوبله

7-به دنبال روباه         پیترسلرز             1965            دوبله

8-هفت بارزن            پیترسلرز             1966           زیرنویس فارسی

9-کازینورویال          پیترسلرز             1967            دوبله

10-بازگشت پلنگ صورتی                   1973            دوبله

11-بامرگ کشتن       پیترسلرز             1974            دوبله

12-حضور             پیترسلرز              1979           دوبله

 

           آمیتاباچان/Amitah bachchan

1-امتحان             آمیتاباچان          1972         دوبله

2-مجبور              آمیتاباچان         1973        اصلی

3-دیوار               آمیتاباچان         1974        دوبله

4-شعله                آمیتاباچان        1974        دوبله

5-امر.اکبر.آنتونی     آمیتاباچان       1976       دوبله

6-نصیب              آمیتاباچان        1980        اصلی

7-نمک حلال          آمیتاباچان       1981       دوبله

8-شان                  آمیتاباچان       1981       دوبله

9-دوبیگانه              آمیتاباچان      1982       دوبله

10-زنجیر              آمیتاباچان      1982       اصلی

11-کولی               آمیتاباچان       1982       دوبله

12-مرد               آمیتاباچان        1985       دوبله

13-طوفان           آمیتاباچان         1987       دوبله

14-اعجوبه           آمیتاباچان        1990        اصلی

15-انسانیت           آمیتاباچان        1992      اصلی

16-باغبان            آمیتاباچان        2002       دوبله

17-گاهی خوش گاهی غم              2003       دوبله

18-کانت              آمیتاباچان                      

   تعدادی مجموعه فیلم

1-دیدی هالرووردن   DVD 3

2-بن هیل                 DVD3

3-مستربین            DVD 9

4-هاروللوید           DVD 6

5-بروس لی           DVD 5

6-هرکول پوارو      DVD 15

7-شرلوک هلمز      DVD 16

8-مرتار کمبت        DVD 7

9-دزدان دریایی کارائیب    DVD 4

10-بچه های جاسوس      DVD 3

11-کلبه وحشت             DVD 3

12-تاکسی                        DVD 4

13-مدرسه موزیکال       DVD 3

14-مومیایی                 DVD 3

15-اره                       DVD 7

16-مرتارکمبت             DVD 3

17-اکادمی پلیس            DVD 7

18-جنگ ستارگان         DVD 5

19-جن گیر                 DVD 4

20-جیغ                      DVD 3

21-طالع نحس             

22-و بسیاری دیگر.

               وودی آلن/Woody alen

1-تازه چه خبرپوسی کت        وودی آلن                1965                      دوبله

2-کازینو رویال                   وودی آلن               1968                      دوبله

3-موزها                           وودی آلن               1971                       دوبله

4-تمام آنچه در مورد             وودی آلن               1971                       دوبله

5-عشق مرگ                     وودی آلن               1973                       دوبله

6-آنی هال                         وودی آلن                  1977                    دوبله

7-ویکی کریستینا                 وودی آلن                                          زیرنویس فارسی

8-برادوی دنی رز               وودی آلن                 1983                  زیرنویس فارسی

9-نفرین عقرب یشمی           وودی آلن                                               دوبله

10-خوابیده                      وودی آلن                  1973                       دوبله

11-پول روبرداروفرارکن                                  1969                       دوبله

12-روزهای رادیویی           وودی آلن                 1987                    زیرنویس فارسی

13-دوباره بنواز سام           وودی آلن                  1972                    زیرنویس فارسی

14-زنهاوشوهرها              وودی آلن                                              زیرنویس فارسی

15-ساختارشکنی هری        وودی آلن                 1997                     زیرنویس فارسی

16-هاناوخواهرانش           وودی آلن                  1986                    زیرنویس فارسی

17-شاه لیر                     وودی آلن                                                    اصلی

18-بدل                         وودی آلن                                                     دوبله

 

              جکی چان/Jackie chan

1-میمون مست               جکی چان                1978                زیرنویس فارسی

2-پروژه A                  جکی چان                 1984                   دوبله

3-ستاره خوشبختی من     جکی چان                 1985                   دوبله

4-داستان پلیس 1            جکی چان                1985                  دوبله 

5- داستان پلیس 2           جکی چان                1985                  دوبله

6-داستان پلیس 3            جکی چان                1986                  دوبله

7-عملیات کندور           جکی چان                  1986                زیرنویس فارسی

8-پروژه A 2            جکی چان                    1987               دوبله

9-دواژدها               جکی چان                     1992               زیرنویس فارسی

10-آقای نازنین        جکی چان                      1997               دوبله

11-ساعات شلوغی 1  جکی چان                     1998             دوبله

12-ساعات شلوغی 2 جکی چان                      2000             زیرنویس فارسی

13-ظهرشانگهای       جکی چان                     2002              دوبله

14-افسانه               جکی چان                    2000              زیرنویس فارسی

15-لباس رسمی         جکی چان                   2002              زیرنویس فارسی

16-مدالیون             جکی چان                    2003               زیرنویس فارسی

17-دور دنیادر 80 روز  جکی چان                2004                دوبله

18-داستان پلیس         جکی چان                  2004              زیرنویس فارسی

19-دراگون              جکی چان                                        زیرنویس فارسی

r.b.b  20              جکی چان                   2006            زیرنویس فارسی

21-spy next door   جکی چان                  2011             زیرنویس فارسی

22-كاب                 جکی چان                                     زیرنویس فارسی

23-ساعات شلوغي 3   جکی چان                                     زیرنویس فارسی

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ساعت   توسط حسن  | 

پیام

زندگی را دور بزن و انگاه که به تارک بلندترین قله ها رسیدی لبخند خود را نثار تمام سنگریزه هایی کن که پایت را خراشیده اند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت   توسط حسن  |